Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Elena Akácsová | 18.1.2006 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Podporiť, alebo nepodporiť výzvu kultúrnej obce?

Blank

S výzvou sa k 10.1. 2006 stotožňujú:

Alexander Bárta, herec
Juraj Bartoš, hudobník
Miroslav Cipár, výtvarník
Ivan Csudai, akademický maliar
Peter Čanecký, scénický a kostýmový výtvarník
Ladislav Čarný, výtvarník
Michal Dočolomanský, herec
Daniel Fischer, výtvarník
Elena Flašková, prekladateľka
Kornel Földvári, spisovateľ
Marián Geišberg, herec
Fero Guldan, výtvarník
Monika Hilmerová, herečka
Emil Horváth, herec a režisér
Peter Horváth, akademický maliar
Mikuláš Huba, environmentalista
Michal Hvorecký, spisovateľ
Matúš Jakabčic, hudobník
Juraj Johanides, režisér
Koloman Kertész Bagala, vydavateľ
Ján Kocman, kostýmový výtvarník
Zuzana Kronerová, herečka
Matej Landl, herec
Juraj Letenay, tanečný pedagóg
Ľubomír Longauer, grafický dizajnér
Eva Matejková, herečka
Henrieta Mickovičová, herečka
Jana Nemčoková, umelecká fotografka
Peter Pavlac, dramaturg
Anton Popovič, hudobník
Martin Porubjak, dramaturg a režisér
Soňa Norisová, herečka
Juraj Novák, osvetový pracovník
Marek Ormandík, výtvarník
Stanislav Párnický, režisér
Daniel Pastirčák, kazateľ, spisovateľ
Adriena Pekárová, teoretik umenia
Adrian Rajter, muzikológ
Robert Roth, herec
Rudo Sikora, výtvarník
Marián Slovák, herec
Michal Spišák, režisér
Anton Steinecker, hudobný skladateľ
Vladimír Strnisko, režisér
Ronald Šebesta, hudobník
Anna Šišková, herečka
Lucia Štasselová, riaditeľka nadácie
Anton Šulík, režisér
Laco Teren, výtvarník
Ingrid Timková, herečka
Božidara Turzonovová, herečka
Marek Ťapák, herec
Miloš Valent, hudobník
Emília Vášáryová, herečka
Pavel Vilikovský, spisovateľ
Svetlana Waradzinová, dramaturg
Peter Zajíček, hudobník

Po uverejnení výzvy sa pripojili:

Vladimír Bahna, architekt
Zuzana Bahnová, výtvarná redaktorka
Blažej Baláž, výtvarník
Jozef Baus, akademický maliar, vysokoškolský pedagóg
Richard Berger, výtvarník
Roman Berger, hudobný skladateľ
Pavol Breier, fotograf
Branislav Bystriansky, herec
Anton Čierny, výtvarník, vysokoškolský pedagóg
Jozef Dobiš, akademický maliar, vysokoškolský pedagóg
Boris Farkaš, herec
Karol Fröhlich, vedecký pracovník
Eva Fröhlichová, knihovníčka
Peter Gerža, televízny režisér
Eduard Grečner, režisér
Monika Haasova, divadelný umelec
Zuzana Haasová, herečka
Marián Havlík, historik umenia
Marian Huba, výtvarník
Gábor Hushegyi, výtvarný kritik
Lubica Hustá, teoretička umenia
Pavel Choma, akademický maliar, vysokoškolský pedagóg
Jelica Janotová, architekt
Bohunka Koklesová, teoretik umenia, prorektor VŠVU
Vladimír Kordoš, výtvarník
Zuzana Kostolná, výskumný pracovník
Patrik Kovačovský, výtvarník, vysokoškolský pedagóg
Katarína Kucbelová, scenáristka
Eva Lehoťáková, vysokoškolský pedagóg
František Letovanec, redaktor
Margita Markotánová, hlasový pedagóg
Ivan Marton, muzikológ
Milan Mikula, grafický dizajnér a výtvarník
Michal Moravčík, výtvarník, vysokoškolský pedagóg
Julo Nagy, grafický dizajnér
Martin Piaček, akademický maliar
Ján Pluhár, stredoškolský učiteľ
Adriana Récka, historik umenia, vysokoškolský pedagóg
Katarína Rusnáková, výtvarná teoretička
Jozef M. Rydlo, predseda, za Úniu slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska
Nikata Slovák, scenárista, režisér
Robert Segény, výtvarník, pedagóg
Katarína Šimončičová, ochranárka
Pavla Šoltísová, grafická dizajnérka
Martin Šútovec, výtvarník
Ján Tóth, režisér
Martin Turzík, priemyselný dizajnér
Jozef Vachálek, akademický sochár
Simona Vachálková, kostýmová výtvarníčka
Michal Vajdička, režisér
Svetlana Valigurská, prekladateľka
Dušan Veverka, výtvarník, pedagóg
Pavol Weiss, spisovateľ
Karol Weisslechner, akademický architekt
Vladimír Záborský, akademický architekt

Desať bodov na odôvodnenie výzvy
1. Nenapĺňa Programové vyhlásenia vlády týkajúce sa rezortu kultúry, zrušil rozpracovanie vládneho dokumentu Stratégia štátnej kultúrnej politiky, ktorý zaväzoval ministra kultúry k uskutočneniu systémových krokov na podporu rozvoja, demokratizáciu a odštátnenie podpory kultúry a umenia na Slovensku. Nižšie uvedené kroky sú príkladom nesúladu s týmto vládou prijatým dokumentom.

2. Znížil vierohodnosť, transparentnosť a odbornosť rozhodovania o grantoch tým, že o prerozdelení peňažných zdrojov v objeme okolo 750 miliónov korún sa bude rozhodovať prostredníctvom štátnych úradníkov, na úroveň ktorých klesne menovanie odborných komisií, ktoré boli doteraz poradným orgánom ministra. Komisie už nebudú odporúčať rozdelenie finančných zdrojov, budú len hodnotiť projekty. Peniaze prerozdelí podľa vlastného rozhodnutia štátny úradník. Grantový systém sa tým možno „urýchli“, stratí však všetky znaky nezávislosti a samosprávnosti, ako aj transparentnosti, ktoré sú obsahom Programového vyhlásenia vlády v časti Kultúra.

3. Účelovo vykonal radikálne zúženie pamiatkových zón v Bratislave, čo vedie k devastácii kultúrneho dedičstva a prospechu veľkých stavebných a developerských spoločností.

4. Účelovo zmenil v roku 2005 rozhodnutia grantovej komisie v podprograme grantového systému Obnovme si svoj dom, prijatých ešte za pôsobenia ministra Chmela a finančné zdroje v objeme niekoľkých desiatok miliónov odobral subjektom (vlastníkom pamiatok) z tých regiónov, v ktorých regionálne štruktúry strany ANO nepodporili na krajských konferenciách tzv. Lintnerovu frakciu.

5. Pripravil a naďalej pripravuje nekoordinovaný odpredaj množstva nehnuteľností - pozemkov, historických pamiatok, domov a palácov, ktoré sú majetkom štátu v správe rezortu kultúry (napr. budova Literárneho fondu na Štúrovej ulici v Bratislave, budova Hudobného centra na Michalskej ulici).

6. Uskutočnil sériu nepripravených a nekompetentných inštitucionálnych a personálnych rozhodnutí - napr. vo veci Slovenského centra dizajnu postupuje ministerstvo účelovo, bez reálnych argumentov pre svoje konanie a bez partnerskej komunikácie s odbornou verejnosťou.

7. Založil bez náležitej diskusie s odbornou verejnosťou k 1. januáru správcovskú spoločnosť pre novostavbu SND v Bratislave na jej prevádzku a ekonomické vyťažovanie, čo sa uskutočnilo počas troch dní medzi odvolaním generálneho riaditeľa SND a ustanovením dočasne povereného riaditeľa. Na obdobie asi štyroch mesiacov (do vymenovania nového riaditeľa SND) zbavil funkcie nepohodlného generálneho riaditeľa, ktorý v závere rokovaní so založením externej správcovskej spoločnosti ako samostatnej príspevkovej organizácie nesúhlasil. Rozpočet, personálne obsadenie a kompetencie tejto spoločnosti, ale hlavne ako bude vznikať jej zmluvný vzťah k SND, sú doteraz nejasné.

8. Pripravil neakceptovateľný odpredaj budovy DPOH bez zachovania jej pôvodnej funkcie, čím sa môže definitívne z umeleckého prostredia vytratiť jeden z najpodstatnejších divadelných priestorov na Slovensku.

9. Plánuje zavedenie „kultúrnych poukazov“ pre mládež s celkovým ročným rozpočtom približne 180 mil. Sk, ktoré budú plošne distribuované školám a spätne uhrádzané stovkám kultúrnych inštitúcií. S ohľadom na zložitosť a málo pravdepodobnú efektivitu zostane tento pokus populistickým gestom, ktoré s ohľadom na termín parlamentných volieb nemôže byť dovedený ani do uzavretia prvého kola a ani jeho vyhodnotenia.

10. Komunikuje s oponujúcou odbornou verejnosťou, predstaviteľmi kultúrnych inšt

Elena Akácsová  viac od autora »
Vaše reakcie [10]

:: Súvisiace reklamné odkazy