Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Elena Akácsová | 28.4.2008 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Čo je to bezprácny zisk?

Blank

Naši súčasní vládni predstavitelia, úradníci aj koaliční poslanci radi používajú slovné spojenie bezprácny zisk ako synonymum podvodu a nekalého podnikania. To odsudzovanie znie veľmi spravodlivo a sociálne, ale inak je bezprácny zisk dosť veľký logický nezmysel.

Nepochybne nám tu spojenie slova zisk s prívlastkom bezprácny, rovnako ako nekalý, nespravodlivý, nemorálny a tak podobne, zostalo ešte z čias socializmu a marxistickej politickej ekonómie. Marx chápal zisk ako ukradnutú a nezaplatenú časť poctivej práce robotníckej triedy. Napriek takmer dvadsiatim rokom slobody podnikania sa glorifikovanie pracujúcich rúk robotníckej triedy a odsudzovanie podnikania a tvorby zisku nepodarilo veľmi zmeniť. Je pravda, že divoké privatizácie v prvých rokoch po nežnej revolúcii, rovnako ako kauzy tunelovania štátnych podnikov a nebankových subjektov, búraniu marxistických stereotypov veľmi nepomohli. Ale nie všetci podnikatelia prišli k svojim ziskom nezákonne a bezprácne, i keď v prípade zisku je bezprácnosť skutočne nevhodné označenie.

Tak si slovné spojenie bezprácny zisk trochu rozoberme. Nebudeme na to potrebovať ekonomické vedy, postačí nám Krátky slovník slovenského jazyka.

Zisk
1. čo bolo získané, úžitok, osoh, prospech
2. kladný výsledok podnikania, obchodu a podobne, výnos, výťažok
3. ekonomicky: nadhodnota v pomere k vloženému kapitálu, získaná z hospodárskej činnosti
Opakom zisku je strata.

Bezprácny
Nadobudnutý bez práce

Práca
1. vynakladanie telesného alebo duševného úsilia na niečo, robota
2. činnosť ako zdroj zárobku, zamestnanie
3. úsilie, námaha, namáhanie, robota

Všimnite si: pri práci sa nikde nespomína, že je to činnosť, z ktorej by mohol prameniť zisk. A tiež si všimnite, že pri zisku sa nikde nepíše, že je odmenou za vykonanú prácu. Odmenou za vykonanú prácu, ak nejde o dobrovoľnú charitu, je totiž vopred dohodnutý a zmluvou a zákonmi garantovaný zárobok, mzda, odmena či honorár. Ak vám zamestnávateľ nevyplatí zmluvne dohodnutú odmenu, môžete sa s ním dokonca súdiť, vy ste si svoje odpracovali, máte na plácu zákonný nárok.

Na zisk však podnikateľ nárok nemá, ani keby hrdlačil od svitu do mrku. Zisk je odmena za ochotu riskovať a do podnikateľského zámeru vložiť svoje peniaze v nádeji, že sa mu nielen vrátia, ale aj zhodnotia. Nikto mu však zisk zmluvne nezaručí a podnikateľ ho ani nemôže od nikoho súdne vymáhať. Podnikanie je riskantný podnik, závislý od mnohých vonkajších faktorov, nielen od talentu a práce zamestnancov či šikovnosti a nápaditosti samotného podnikateľa. Na konci môže podnikateľa čakať zisk, ale aj strata. Opakom zisku je strata. Je potom opakom bezprácneho zisku bezprácna strata? Hlúposť, všakže. Jedno aj druhé.

Je to hra na slovíčka, viem. V skutočnosti je to oveľa zložitejšie. Ale významy tých slov sú jednoduché a sú hlboko v nás. Ovplyvňujú naše myslenie a hodnotové súdy. Viac ako bezprácny zisk mňa osobne trápi skutočnosť, že málokedy spájame slová podnikanie a podnikateľ s prívlastkami slušný a poctivý. Možno sa médiá viac zaoberajú tými nepoctivými a neslušnými, či tými, ktorých majetky prinášajú rozprávkové zisky, vždy si však treba uvedomiť, že rozprávkový zisk je výsledok investovania vlastného – nie cudzieho – majetku.

Podnikatelia nie sú len finanční žraloci a ropní magnáti. Keby sme sa poriadne poobzerali, každý z nás vo svojom živote mnohých slušných a poctivých podnikateľov pozná a každodenne sa s nimi stretáva. Ak by si dal trocha námahy, možno by spoznal aj príbehy ich podnikania od samého začiatku, keď mali len dobrý nápad, talent a chuť rozbehnúť vlastný podnik, obchod, služby. A najviac zo všetkého mali odvahu riskovať, dať výpoveď z teplého miestečka, zadlžiť možno aj celú svoju rodinu a jej skromný majetok, len aby mohli realizovať svoj sen. Ak im ich podnikateľský zámer nevyšiel, mohli prísť nielen o zisk či vyrovnaný príjem, ale aj o svoj pôvodný majetok.

Rozdiel medzi podnikateľmi a zamestnancami nie je v charaktere, pracovitosti, schopnostiach, vzdelaní, inteligencii či nápadoch. V oboch skupinách sa nájdu takí aj onakí. Rozdiel medzi podnikateľmi a zamestnancami je v ochote riskovať svoje vlastné peniaze, rodinný majetok a investovať ich do neistej budúcnosti.

Ešte stále máte pocit, že toto je bezprácny zisk?

Písané pre Nota Bene, upravené.Elena Akácsová  viac od autora »
Vaše reakcie [46]
:: Súvisiace reklamné odkazy