Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Elena Akácsová | 11.6.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Bod čitateľa, bod boží!

Blank

Za každým publikovaným textom v našom magazíne je kvantum textov nepublikovaných, vrátených, stokrát prepísaných. Každý text, ktorý príde do redakcie, musí niekto – konkrétne redaktor – prečítať, posúdiť, vrátiť na prepracovanie, na publikovanie v inom médiu a občas aj na úplné spláchnutie. Ak redaktor usúdi, že text je u nás publikovateľný, ešte stále nie je publikovaný. Najprv musí prejsť redakčnou, štylistickou a gramatickou korektúrou, redaktor text musí zaopatriť vhodným názvom, anotáciou, medzinadpismi, obrázkami.

Nie každý autor však túto našu redakčnú starostlivosť oceňuje a radostne víta. Možno by čitatelia jeho text lepšie pochopili a ocenili, keby medzi ním a našimi čitateľmi nebola jediná prekážka – zaujatí, neobjektívni, závistliví, tupí a totálne obmedzení redaktori, ktorým šéfuje tá najobmedzenejšia krava. Áno, aj to je dosť dobre možné, sme len ľudia (prípadne ani to nie) a každý má svoju pravdu. A práve preto sme sa rozhodli, že dáme všetkým autorom možnosť publikovať v T-Statione bez toho, aby sa do toho ktokoľvek z redakcie montoval.

Nech prehovoria čitatelia, lebo hlas ľudu je hlas boží.

Ak je ten hlas zaplatený bodmi, tak je to priam hlas božstva!

Názov akcie:
Vyhrajte svojho redaktora!

Ako na to:
Odteraz až do konca leta, teda do 31. 8. 2007 nám môžete posielať svoje texty e-mailom na adresu redakcia@station.sk, v ktorého subjekte (nadpise) uvediete názov akcie, t. j. Vyhrajte svojho redaktora!

Všetky texty, ktoré budú spĺňať nižšie uvedené kritériá, budú uverejnené v T-Statione bez redakčných zásahov, bez štylistickej a jazykovej korektúry. Príspevky budú uverejňované v poradí, v akom prídu. Príspevky nebudú honorované.

Čitatelia budú príspevky hodnotiť bodmi na konci článku. Všetky body sa budú kumulovať do jednej sumy a tú v bodoch získa ten autor, ktorého príspevok získa najvyšší počet bodov po odčítaní bodov záporných. Ak teda niekto získa 100 kladných a 45 záporných bodov – do záverečného skóre sa mu bude počítať 55 bodov. Hlasovanie bude uzavreté týždeň po uverejnení posledného príspevku. Na body pridelené po tomto termíne nebude mať už víťaz nárok.

Víťaz získa okrem všetkých bodov udelených všetkým súťažiacim autorom aj redakčnú úpravu svojho víťazného textu, to znamená profesionálnu korektúru a obrázky, a získa tiež dôveru redakcie v jeho texty aj do budúcnosti, čo môže znamenať lukratívnu možnosť dlhodobej spolupráce a vyhliadky publicistickej slávy. Na jeho ďalšie texty sa však už bude vzťahovať klasická redakčná starostlivosť bližšie popísaná v úvode tohto textu.

Upozornenie pre čitateľov-hodnotiteľov: Ak chcete hodnotiť súťažné príspevky bodmi, musíte byť registrovanými užívateľmi portálu. Ako získate, resp. nakúpite body, sa dočítate tu.

Kritériá uverejnenia textov:

V subjekte e-mailu s textom musí byť názov Vyhrajte svojho redaktora!

Rozsah textu od 1 do 4 normostrán (t. j. 1 800 až 7 200 znakov vrátane medzier).

Text musí byť v slovenčine a so slovenskou diakritikou.

Text musí obsahovať nadpis (max. 50 znakov s medzerami) a meno autora, môže to byť aj pseudonym alebo portálový nick, ak však autor vyslovene v maili neuvedie, že si neželá zverejňovať svoje pravé meno, bude pri texte uvedené.

K textu môže byť pripojený ilustračný obrázok vo formáte jpg, na ktorý má autor textu súhlas od autora obrázka na bezplatné publikovanie v T-Statione. Inak bude text bez ilustrácie. Ak si to autor obrázka želá, treba uviesť meno či nick autora obrázka. Nie je dovolené použiť obrázok voľne stiahnutý z internetu.

Autor môže poslať maximálne tri texty, preto musí byť k textu pripojené jeho skutočné meno, priezvisko, adresa a rodné číslo. Ak je k textu pripojený ilustračný obrázok, je potrebné uviesť aj meno, priezvisko, adresa a rodné číslo autora obrázka.

Text nesmie byť až do zverejnenia v T-Statione nikde publikovaný.

Text musí byť publicistický, prózu ani poéziu neuverejníme.

Nadpis a anotácie nesmú obsahovať vulgarizmy. Samotný text by mal obsahovať vulgarizmy len tam, kde je to skutočne opodstatnené a pre publicistický text únosné.

Text nesmie obsahovať reklamné informácie o produktoch a službách.

Text nesmie byť v rozpore s platnými zákonmi.

Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť texty, ktoré nesplnia ktorékoľvek z kritérií, bez toho, aby o tom spätne upovedomovala autora.

Redakcia si tiež vyhradzuje právo byť v úlohe diskutérov pri uverejnených textoch anonymná, nekorektná, útočná, malicherná, neobjektívna, sentimentálna a hlúpa.

Redaktori majú právo hlasovať svojimi vlastnými bodmi ako každý radový čitateľ.Elena Akácsová  viac od autora »
Vaše reakcie [64]
:: Súvisiace reklamné odkazy