Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 17.8.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Kritická premena súčasného umenia

Blank

Výstava Forma nasleduje... risk sleduje súčasné podoby sochy a architektúry vo formách, ktoré sa opisujú zvyčajne ako zložité a hybridné celky. Nová komplexnosť reaguje na premeny postinformačnej spoločnosti, tekutej modernity, iconoclashov a obsadzuje nové teritóriá naznačené na jednej strane dadaizmom, neodadaizmom a hnutím fluxus a na druhej strane rozmanitými verziami minimalizmu, neominimalizmu a vecnosti. Projekt sa usiluje po dlhom čase pomenovať nové mimoštýlové aj mimosmerové konvergencie a aliancie práve na príklade plastiky a architektúry v nádeji, že sa vo vzájomných vplyvoch spomínaných druhov vynárajú s naliehavosťou avizovanej novej komplexnosti. Tá v sebe zahŕňa množstvo komponentov, nájdených objektov, pevných a tekutých foriem, materiálov a médií, vrátane fotografie, videa a animácií, ktoré simultánne spolupôsobia.

Sochárom a architektom sa pritom paradoxne darí udržať celok, ktorý sa zjavuje v zábleskoch explózií a implózií foriem. Tieto silové polia sieťových usporiadaní už nie sú návratom k objektovosti a priestorovosti, ani pokračovaním inštalačných stratégií. Vznikajúce formy nie sú motivované jednoznačne a jednosmerne, vymykajú sa zo súvislostí príčin aj následkov a utvárajú sa v intervenciách informačných tokov, neplánovaného pôsobenia živlov a nezvládnuteľných aktov sociálnej subverzie. Zložité neštrukturované štruktúry sú vystavované našim pohľadom, aj keď sú nakoniec niekedy obaľované zjednocujúcou, no nie totalizujúcou vrstvou, ktorá upokojuje ich povrch a rozporuplnú formu. Všetky na prvý pohľad ťažko zlučiteľné zložky sa podieľajú na nekonečných možnostiach premenlivosti tohto hyperkomplexného celku, v ktorom sa uplatňujú jednak reálne hodnoty materiálov a médií a na pozadí tokov pôsobí aj nekonceptuálna prítomnosť diela. Celok však zostáva neistý, forma nielen sleduje risk, ale nasleduje po množstve hazardných krokov a rozhodnutí, sama sa stáva riskantnou.

Táto medzinárodná výstava predstavuje viacero významných osobností súčasného amerického a európskeho sochárstva i architektúry a celý rad mladých umelcov a umelkýň, ktorí/é sa podieľajú na kritickej premene súčasného umenia.

Medzinárodná výstava Forma nasleduje... risk je spoločným projektom Slovenskej národnej galérie, Centra pre súčasné umenie Futura v Prahe a Karlin Studios v Prahe. Prvá podoba projektu sa uskutočnila v Prahe od 24. mája do 29.júla 2007, tá druhá sa predstavuje verejnosti v SNG na prvom poschodí a v suteréne Esterházyho paláca v Bratislave. Projekt kurátorsky pripravili Jana Ševčíková, Jiří Ševčík a Monika Mitášová.

Forma nasleduje... risk

Trvanie výstavy: 15. august – 14. október 2007Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy