Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 18.4.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Delfín v lese alebo Chvála paradoxu

Blank

Retrospektívna výstava Milana Bočkaya (nar. 1946), tvorcu programu analytickej maľby postavenej na princípe trompe l´oeil – zrakového klamu. Názov výstavy parafrázuje Horáciov výrok a zároveň odkazuje na Bočkayovu záľubu v zviditeľňovaní paradoxov. V centre jeho umeleckej koncepcie je totiž odveký problém umenia a ilúzie, skutočnosti a fikcie. Čo je vlastne namaľované a čo je naozaj? Kde leží hranica medzi klamom a vidinou? Tieto otázky rieši na základe precíznej, temer staromajstrovskej techniky tvorby, ktorou však skúma novo definované výtvarné problémy: vzťahy maľby a kresby, plochy a priestoru, ilúzie a ilúzie ilúzie. Niekoľkonásobné ziluzívňovanie priestorových plánov i základných výtvarných výrazových prostriedkov však vedie maliara ďalej, k všeobecnejšiemu zamysleniu sa nad duchovnou podstatou média.

Patril do okruhu absolventov stredoškolského štúdia u Rudolfa Filu, ktorí od konca sedemdesiatych rokov 20. storočia rozvíjali mimo vtedajších oficiálnych štruktúr novú – vizuálnu – podobu konceptu s cieľom zachovať si vnútornú autenticitu tvorby. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (1965–1971), pedagogicky pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, je členom zoskupenia A-R (od 1989).

Spolupráca - Katarína Bajcurová, Jiří Valoch, Rudolf Fila

SNG, Esterházyho palác, 1. posch., Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava

18. apríl 2007 - 29. júl 2007Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy