Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 3.4.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Nanosvet a Špirála – Vedecká hračka

Blank

Výstava Nanosvet ponúka verejnosti a najmä mládeži príležitosť oboznámiť sa so svetom veľmi malých rozmerov – až po 10-9  metra (1 nm – nanometer, t. j. 1 miliardina metra), s výberom technológií, ktoré umožňujú manipulovať s jeho prvkami a pripravovať využitie nových poznatkov.

Nanosvet je prvou z troch výstav, ktoré budú postupne usporiadané v priebehu troch rokov v rámci grantu, ktorý udelila Agentúra pre podporu výskumu a vývoja SR (APVV) spoločnému projektu Slovenskej akadémie vied, Slovenského národného múzea a občianskeho združenia RIO 21 Dotyky poznania. Všetky tri organizácie spojili svoje možnosti a sily pre popularizáciu aktuálnych vedecko-poznávacích a technických aktivít našej spoločnosti v snahe orientovať ju na vedomosti a podporovať vznik ekonomiky založenej na znalostiach.

SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave
Výstava trvá od 3. apríla do 1. júla 2007.

Pod názvom Špirála – Vedecká hračka sa v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý kameň koná interaktívna výstava hračiek a pôvodných fyzikálnych experimentov, doplnená slovenskými poštovými známkami vynálezcov.
Na výstave sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek do vôle pohrať a popritom spoznať a uvedomiť si veľa o špirálovitých krivkách a plochách. Aby poznávanie a učenie bolo aj radostnou hrou, môžete si sami odskúšať viac než 120 hračiek a hlavolamov z 20 štátov sveta. Interaktívna výstava je prednostne určená pre žiakov základných škôl, ale i rodiny s deťmi, trvá od 26. marca do 1. júna 2007.Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy