Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 16.11.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Gloria in Excelsis Deo

Blank

V nedeľu 18. novembra sa v Galérii insitného umenia v Pezinku-Cajle začína výstava pod názvom Gloria in Excelsis Deo (Sláva Bohu na výsostiach), ktorá prezentuje najmä diela zo zbierok Slovenskej národnej galérie a niekoľko diel zo zbierkového fondu Slovenského národného múzea v Bratislave. Reflektuje vianočné motívy nielen z hľadiska zobrazenia tradičnej ikonografickej schémy motívov Zvestovania, Narodenia, Sv. rodiny, Klaňania troch kráľov a Úteku do Egypta, ale vianočnú tému interpretuje aj v širších kontextoch duchovných podôb nášho profesionálneho a neškoleného umenia, ktoré obe svojou intímnou výpoveďou otvárajú priestor pre meditáciu o vzácnom dare života.

Slovenskí moderní umelci vycítili obrovskú tvorivú vitalitu ľudového výtvarného umenia, na ktorom ich fascinovala štýlová jednota, výtvarná metafora a archetyp, znakovosť i abstrakcia v tvare a dekore. Vlastnosti ľudového umenia premietli do svojich diel v podobe tvarového i farebného indexu „slovenskej“ skutočnosti. Prezentácia na tejto výstave kladie dôraz na tému Vianoc v interpretácii moderných umelcov vo voľnej komparácii s ľudovým umením v grafike, kresbe, plastike a v maľbe na skle.

Ľudovít FULLA sa inšpiroval duchovnými a formálnymi princípmi ľudového umenia a rytmom tvarov, línií i kompozičným riešením ho uviedol do európskych, moderných vzťahov. Mikuláš GALANDA vycítil poetickú nežnosť ľudových malieb na skle, ktoré rozkreslil do citovo vrúcnych polôh s čistotou liniek a plôch. Miloš Alexander BAZOVSKÝ vyjadril „ slovenskú“ skutočnosť najbaladickejšie a pre svoj vianočný námet našiel vari najexpresívnejšiu výtvarnú skratku.

Biblické a novozákonné témy inšpirovali františkánskeho kňaza, maliara a básnika Teodora TEKELA po celý život. V jednoduchom kompozičnom riešení motívu Madony žiarivým farebným koloritom a pôsobivým svetlom vytvoril jedinečné pastely, ktoré sú príkladom symbiózy religiózneho a výtvarného.

Rustikálne drevorezy Ernesta ZMETÁKA sú reminiscenciami na poetické prežívanie vianočných príbehov z detstva. Podobne ako ľudové drevorezy, Zmetákove diela disponujú jednoduchým technickým postupom a jasnou, výraznou štylizáciou a úsporným tvarom.

Vianočná téma v dielach ďalších umelcov 20. storočia nadobúda nové významy. Nie je to už len evokácia novozákonnej udalosti, poňatej ako mýtus s historickou dimenziou. Nie je to len ožívajúca posvätná tradícia. Podstatná premena od figuratívneho k nefiguratívnemu tvarosloviu prináša umelcom väčšiu slobodu, ktorá uvoľňuje predstavivosť, závislú od tradičnej vianočnej ikonografie. Ich diela evokujú sviatočnú atmosféru tichom, senzibilitou a univerzálnou transcendentálnou symbolikou ľudského porozumenia a lásky.

SNG, Cajlanská 255, 902 01 Pezinok-Cajla
18. november 2007 – 31. január 2008
Kurátorka: Katarína Čierna

Foto: Mikuláš Galanda - Madona ( matka s dieťaťom a anjelikom), 1937. Majetok SNG, BratislavaTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy