Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 30.10.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Stratený čas?

Blank

Výstavný a edičný projekt Stratený čas? (Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii) sa sústreďuje na to nedopovedané, čo zostalo po veľkých výstavách v SNG (Slovenská fotografia 1925 – 2000, Slovenské vizuálne umenie 1970 – 1985), v ktorých boli fotografický dokument a reportáž predstavené len v obmedzenej miere.

Pritom práve fotografický dokument môže priniesť často vizuálne atraktívnu a zároveň relatívne komplexnú vizuálnu informáciu o spoločenskom dianí na Slovensku medzi rokmi 1969 a 1989, teda začínajúc tzv. normalizáciou a novembrovými udalosťami roku 1989 končiac. Výstava a sprievodná publikácia sa zamerajú na dokumentáciu života a životného prostredia rôznych sociálnych vrstiev a komunít, pokiaľ boli predmetom záujmu na Slovensku vtedy pôsobiacich fotografov. Objavia sa napr. témy verejné a súkromné rituály, sociologický portrét, človek podtribúnový, panelová normalizácia, obrazy starého sveta, dosť dobrí chlapi a iné.

Poznámka redakcie: Medzi vystavujúcimi fotografmi predstaví svoje práce aj naša stála prispievateľka Ľuba Lacinová.

Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii
SNG, Bratislava, Námestie Ľ. Štúra 4, Esterházyho palác, 1., 2. posch.
30. október 2007 – 2. marec 2008
Kurátori výstavy: Petra Hanáková, Aurel Hrabušický

Foto: Stano Pekár - Dievčatá od Rudavy, 1976Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy