Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 9.3.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Ženy na území Slovenska od polovice 19. storočia po súčasnosť

Blank

Čo požadovali ženy v Bratislave 8. marca 1914? Naozaj boli postoje voči ženskej emancipácii pred 1. svetovou vojnou na Slovensku prevažne konzervatívne? Prečo je dôležité pozerať sa na dejiny emancipácie žien v kontexte Uhorska? Načo je (komu) volebné právo? Aké boli osudy významných osobností, ako sú napr. Gisela Fleischmann, Magda Husáková-Lokvencová alebo Zora Jesenská? Ako rozprávajú o svojom živote ženy? Prečo predurčil Slovenský štát ženy na „vladárstvo v rodine“? Aké sú postkomunistické identity lesBických aktivistiek na Slovensku?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa pokúša hľadať odpoveď knižná publikácia Histórie žien, ktorú v týchto dňoch vydáva feministický publikačný a vzdelávací projekt ASPEKT.

Publikácia Histórie žien obsahuje odborné príspevky prednesené na rovnomennej interdisciplinárnej konferencii.
Konferencia bola vyvrcholením trojročného aspektovského projektu, ktorý sa zaoberal písaním a čítaním histórií žien, a súčasťou októbrového podujatia Dva a pol dňa Aspektiek, to jest Histórie žien, ktoré sa konalo pri príležitosti 10. výročia knižnej edície Aspektu. Histórie žien je už 81. publikácia tejto edície.

Prináša príspevky odhaľujúce mnohé zaujímavé ženské osudy a peripetie dejín ženského hnutia či chápania tzv. ženskej otázky na našom území. Dopĺňajú ich zaujímavé materiály z dobovej literatúry a tlače. Pôvodné štúdie autoriek a autorov zo Slovenska a Českej republiky predstavujú nové pohľady na písanie a čítanie histórií žien najmä na území Slovenska od polovice 19. storočia po súčasnosť.

Jedným zo zámerov zborníka je prispieť k diskusii o (ne)prítomnosti histórie žien a o potrebe zohľadňovať rodovú perspektívu nielen v historických vedách, ale aj v panujúcom kultúrnom kánone na Slovensku. A ako vo svojej úvodnej štúdii píše jedna z editoriek publikácie, Jana Cviková, čítanie a písanie histórií žien je aj zdrojom vlastnej ženskej genealógie „ako niečoho, čo prežívame na svojej vlastnej koži, a čo vytvára ´množinu tiel a zážitkov´.“

CVIKOVÁ, Jana – JURÁŇOVÁ, Jana – KOBOVÁ, Ľubica (ed.) 2007:
Histórie žien. Aspekty písania a čítania. ASPEKT, Bratislava. 328 strán.Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy