Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 2.3.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Slovensko od staršej doby kamennej po koniec stredoveku

Blank

Podľa súčasných poznatkov prišiel človek po prvý raz na územie dnešného Slovenska asi pred pol miliónom rokov. Poznatky o ľuďoch a udalostiach, ktoré predchádzali všeobecnému rozšíreniu písomných záznamov, sa získavajú archeologickým výskumom. Vďaka 150-ročnej práci archeológov môžeme predstaviť výstavu Najstaršie dejiny Slovenska, ktorá zahŕňa časový úsek od staršej doby kamennej po koniec stredoveku. Archeologické nálezy neprinášajú len poznatky o remeselníckej zručnosti, ale aj o spoločenskej organizácii a do istej miery aj o duchovnom živote našich predkov. Nepochybne prezrádzajú výtvarné cítenie a vkus niekdajších tvorcov a majiteľov. Ukazujú zároveň na ich nadregionálne kontakty, za ktorými tušíme rodinné zväzky, etnické presuny, vojnové konflikty, predovšetkým však všestrannú výmenu v priestore presahujúcom strednú Európu. Poznávanie našej najstaršej minulosti je stále napredujúci proces a nové nálezy, na ktoré môže upozorniť ktokoľvek z nás, môžu kedykoľvek doplniť, korigovať, alebo aj meniť súčasné poznatky.

Archeologické múzeum, Výstavný pavilón na Žižkovej 16, Bratislava
23. 2. 2007 – 31. 12. 2007

Autori:
Zdeněk Farkaš, Juraj Bartík, Radoslav Čambal, Igor Bazovský, Vladimír Turčan, Katarína Tomčíková, Klára FúryováTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy