Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 9.2.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Detský Zoom a zreštaurovaná Mária Magdaléna

Blank

Môj zoom pohľad do Slovenskej národnej galérie
Slovenská národná galéria v Bratislave pripravila vzdelávaciu obrazovú publikáciu určenú pre školského návštevníka jej stálych zbierok. Môj zoom pohľad do Slovenskej národnej galérie je netradičnou formou pracovného zošita v podobe súboru plnofarebných fotografií detailov vybraných diel zo zbierok SNG.
Príručka s familiárnym názvom Zoom je svojím charakterom veľmi univerzálny pracovný materiál. Počíta s kreatívnosťou lektora a pod jeho vedením sa stáva otvoreným pre interaktívne hry či úlohy. Mozaiku fotografií, rozdelenú do štyroch základných skupín (gotika, barok, 19. a 20. storočie), možno nielen opisovať, štýlovo porovnávať, hľadať k nim ekvivalenty v expozíciách, alebo dopĺňať detail o ďalší možný kontext či celok, ale možno do nej tiež vstupovať v podobe malých kresieb, náčrtov, schém a poznámok. Metaforicky možno súbor detailov prirovnať k podanej pomocnej ruke, ku ktorej môže dieťa priložiť tú svoju, k nedopovedanému príbehu, ktorý má možnosť dieťa dorozprávať samo. Inou dôležitou metaforou je detail diela videný ako pozvanie podísť a zoznámiť sa s umením v jeho tesnej blízkosti.
Publikácia je nepredajná. Zdarma ju obdrží každý účastník po absolvovaní jedného z dvoch typov vzdelávacích programov, ktoré pripravila Slovenská národná galéria v stálych zbierkach SNG.
Viac informácií tu.
Február 2007 – december 2007

Reštaurované dielo zo zbierok SNG
Francesco Furini – Mária Magdaléna
V zmysle svojho poslania SNG ako vrcholná zberateľská inštitúcia svojho druhu odborne spravuje špecializovaný zbierkový fond umeleckohistorického charakteru. Ide o výtvarné diela a hmotné dokumenty všetkých disciplín výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu jednotlivých historických období, ktoré nadobúda, odborne eviduje a vyraďuje, interpretuje, ošetruje a sprístupňuje. Jednou z ťažiskových odborných činností je v tomto kontexte práca Reštaurátorských ateliérov SNG, ktoré vykonávajú odborné činnosti, spojené s ošetrovaním a reštaurovaním umeleckých diel na základe predchádzajúcich prieskumov a vypracovaných zámerov.
Výsledky práce Reštaurátorských ateliérov SNG sú pravidelne prezentované v jej výstavných priestoroch v rizalite na 1. poschodí Vodných kasární v Bratislave. Väčšie bilančné prehliadky reštaurátorskej tvorby má verejnosť možnosť vidieť pomerne pravidelne v intervale desiatich až pätnástich rokov.
SNG, Bratislava, Rázusovo nábrežie 2, Vodné kasárne
január 2007 – december 2007Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy