Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 13.2.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Drôt a kov - stále nové možnosti využitia pôvodnej technológie

Blank

 
 Šimon Mišurda
V dvoch galériách Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave môžete teraz vidieť dve výstavy, predstavujúce moderné využitie možností starých technológií spracovania drôtu a kovu.

Výtvarné dimenzie drotárstva
Majstrovské diela drotárstva z dielní súčasných výrobcov a diela profesionálnych výtvarníkov a dizajnérov zo SR, ktorí čerpali inšpiráciu aj technologické poučenie v odkaze drotárskeho remesla.
„Drôt v súčasnosti nachádza rovnocenné uplatnenie tak v tradičnej ľudovej výrobe, ako aj v umeleckom remesle, dizajne a výtvarnom umení. Objavuje sa v úžitkových predmetoch, v interiérových doplnkoch, šperkoch, ale aj v plastike, objekte, reliéfe, inštalácii, či dokonca v maľbe.
Remeselníci a výtvarníci skúmajú limity drôtu z hľadiska výtvarného výrazu a hľadajú stále nové možnosti využitia pôvodnej technológie. Do svojich výrobkov a výtvarných prác prenášajú logiku konštrukcie starých drotárskych artefaktov aj tradíciu opletania hlinených nádob, s drôtom experimentujú a kombinujú ho so širokou škálou najrôznejších materiálov. Pôvodné ľudové remeslo sa tak stáva zaujímavým východiskom pre všetkých, ktorí hľadajú originálny umelecký výraz.“
(Katarína Hallonová, kurátorka výstavy, z textu v katalógu k výstave)

6. 2. – 21. 4. 2007
Galéria ÚĽUV, Obchodná 64, Bratislava
Organizátori :
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Považské múzeum Žilina – Krajské múzeum
mega work and jeweller
Výstava absolventov ateliéru Kov a šperk prof. Karola Weisslechnera na VŠVU:
Matej Bezúch, Mária Nepšinská, Vincent Durbák, Jarmila Gottsteinová, Kristína Hrončeková, Alena Timkovičová, Marian Hornyák, Hany Kašičková, Bety K. Majerníková, Lucia Čabalová, Marianna Kassayová, Soňa Kabáňová, Juraj Novotný, Janko Sajkala, Monika Vančová, Martin Potaš, Sylvia Jokelová, Daniela Mládeneková, Jana Machatová, Jakub Janiga, Lucia Oreská

8. 2. – 16. 3. 2007
Dizajn štúdio ÚĽUVu, Dobrovičova 13, BratislavaTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy