Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 30.1.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Cena Fantázie 2007

Blank

Časopis Fantázia vyhlasuje piaty ročník poviedkovej súťaže Cena Fantázie 2007, ktorej sa môžu zúčastniť doteraz neuverejnené poviedky:
– v slovenskom jazyku,
– všetkých žánrov fantastiky,
– maximálneho rozsahu 36 000 znakov vrátane medzier (20 normostrán),
– neúčastniace sa iných súťaží.

Uzávierka súťaže je 31. mája 2007.

V auguste 2007 budú oznámené finálové poviedky, ktoré pri zachovaní anonymity autora vyberie odborná porota. Prvých päť poviedok bude uverejnených v časopise Fantázia a na www.fantazia.sk, kde o ich konečnom umiestnení rozhodnú čitatelia. Prvé tri poviedky budú finančne odmenené:
1. cena: 3 000 Sk (+ Cena Fantázie)
2. cena: 2 000 Sk
3. cena: 1 000 Sk

Poviedková súťaž časopisu Fantázia bola prvýkrát vyhlásená v roku 2003. Vyhlasovateľom je časopis Fantázia a zámerom je nájsť a podporiť medzi autormi fantastiky na Slovensku nové talenty. Novým prvkom oproti podobným súťažiam u nás je zapojenie čitateľov do rozhodovania o víťazoch. Hodnotí sa v dvoch kolách – v prvom vyberá bodovým systémom päťčlenná porota z anonymných textov päť finálových poviedok. Tie sú potom zverejnené v časopise Fantázia a na jeho webovej stránke a v druhom kole už rozhodujú o víťazoch hlasovaním samotní čitatelia.

Poviedky posielajte v piatich tlačených verziách na adresu: Fantázia, P. Pázmaňa 3, 927 01 Šaľa. Priložte zalepenú obálku, v ktorej uvediete názov poviedky, meno a adresu autora, mailový, poprípade telefonický kontakt. Podmienkou je zároveň zaslanie elektronickej verzie poviedky mailom na adresu: cenafantazie@fantazia.sk.

Zaslaním poviedky do súťaže autor udeľuje súhlas na vydanie diela formou rozmnoženia literárneho diela vydaním v časopise Fantázia, uverejnením na stránke www.fantazia.sk a uverejnením v zborníku v prípade, keď sa uvedené literárne dielo dostane do finále poviedkovej súťaže. Autori budú v dostatočnom predstihu oslovení.

Víťazi Ceny Fantázie:
2003: Juraj Červenák z Banskej Štiavnice
2004: Alexandra Pavelková zo Zvolena
2005: Scarlett Rauschgoldová z Prahy
2006: Monika Michalovová z Prešova

Autorom výtvarného návrhu sochy – Ceny Fantázie je šaliansky sochár Andrej Csillag. Prvá trojica autorov v každom ročníku získava zároveň aj finančnú výhru.

V roku 2006 vyšli po prvýkrát finálové a niektoré ďalšie vybrané poviedky doplnené literárnou esejou knižne v zborníku Cena Fantázie 2006 – v druhej knižnej publikácii vydavateľstva Fantázia. Výsledky Ceny Fantázie sú od roku 2004 pravidelne slávnostne vyhlasované na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave.Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy