Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 20.9.2006 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Naše bývanie v 50. rokoch

Blank

Výstava Vitajte a nevyzúvajte sa prosím s podtitulom Naše bývanie v 50. rokoch je pozvánkou na návštevu bytu z obdobia, kedy po búrlivých povojnových zmenách nastala určitá stabilizácia spoločenského života. Umožňuje nahliadnuť do bežnej domácnosti mestskej strednej vrstvy, v ktorej vybavení pretrvávalo ešte mnoho zariadenia z „lepších časov“, ale začali sa tu už uplatňovať aj nové prvky, napr. sortiment elektrospotrebičov či progresívne materiály ako plasty a nylon.

interier

Pre staršie generácie Bratislavčanov je výstava nostalgickou spomienkou na ich mladšie roky, súčasnej generácii poskytuje možnosť nahliadnuť do interiéru rodičov a starých rodičov, v ktorom sa formovalo štandardné vybavenie modernej domácnosti.

Výstavu zostavili autor Pavel Habáň a kurátorka Elena Kurincová s tímom spolupracovníkov zo zbierkových fondov rôznych múzeí (Múzeum mesta Bratislavy, SNM – Historické múzeum, Múzeum obchodu), predmetov od zberateľov i priamo zo živých či zanikajúcich domácností.

Členenie inštalácie vychádza z organického delenia bytovej jednotky: predsieň, kúpeľňa, toaleta, komora, kuchyňa, obývačka, spálňa a detská izba. V samostatných vitrínach sú umiestnené solitéry ako napr. sklo, keramika, odevné doplnky, elektrospotrebiče, ktoré priblížia uplatňovanie dizajnu a materiálov charakteristických pre dané obdobie. Atmosféru rodinného života, bývania i odievania dopĺňajú dobové fotografie.

Výstavné priestory MMB - Stará radnica
Hlavné mesto SR Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy, Pavel Habáň
19. september 2006 – 4. február 2007

Balík tvorivých aktivít pre deti a mládež
Projekt Vitajte a nevyzúvajte sa prosím je sprievodným programom vzdelávacieho charakteru, ktorý dopĺňa, ilustruje a oživuje výstavu s rovnomenným názvom a podtitulom Naše bývanie v 50. rokoch. Projekt je balíkom tvorivých aktivít a ide o interaktívne asistované prehliadky výstavy založené na dialógu medzi účastníkmi a múzejným pedagógom.
Tvorivo nadväzuje na učebné osnovy dejepisu, náuky o spoločnosti a vlastivedy na základných školách a osemročných gymnáziách. Rozširuje vzdelanie a vedomosti žiakov, komunikačné schopnosti a napomáha orientovať sa v histórii. Projekt porovnáva život detí a mládeže v 50. rokoch a dnes. Konfrontuje spôsob života v minulosti a súčasnosti. Formuje historické vedomie a kritické myslenie žiakov. Symbolicky sa opiera o časopis Zornička a vydavateľstvo Mladé letá, ktoré boli v 50. rokoch založené a dodnes kultúrne obohacujú generácie čitateľov.

Témy vzdelávacích programov:
2. -  5. ročník základných škôl
Ozajstné rozprávanie s kamarátkou Zorničkou, asistovaná prehliadka

6. – 9. ročník základných škôl a osemročné gymnáziá
Mladosť s Mladými letami, asistovaná prehliadka

6. – 9. ročník základných škôl
Som dieťa päťdesiatych rokov, besedy

Viac informácií na stránke MMB

Projekt pripravili:
Autorka projektu: Beáta Husová, realizácia: Beáta Husová, Justína Striešová
Vitajte a nevyzúvajte sa prosím / vernisáž výstavyTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy