Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 12.9.2006 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Vďačný dar pani Sandrie Hu

Blank

Slovenská národná galéria má skromnú zbierku diel japonskej proveniencie. Jej podstatnú časť tvoria originály ilustrácií detských kníh získaných väčšinou od ocenených výtvarníkov medzinárodnej súťažnej prehliadky Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a diela japonských umelcov druhej polovice 20. storočia. Zbierku 18 starých japonských farebných drevorezov darovala Slovenskej národnej galérii v roku 1992 pani Sandria Hu, profesorka umenia na univerzite Houston-Clear Lake v štáte Texas (USA), ktorá v tom čase hosťovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Tento súbor diel je predstavený verejnosti po prvý raz, výsledky základného výskumu už boli publikované v ročenke SNG. Pri prepise mien umelcov a preklade názvov diel spolupracoval Ivan Rumánek z Kabinetu orientalistiky SAV v Bratislave.

 jap_01
Eisen Ikeda, (1790 – 1848),Čítanie listu
 jap_02
Utagawa Kunisada (Utagawa Tojokuni III), 1786 – 1864

Vystavené grafické listy označované ako ukiyo-e sú dielom siedmich autorov. Hoci ide skôr o náhodný výber, poskytujú pomerne dobrý obraz o vývoji tohto špecifického výtvarného žánru na konci obdobia Edo (1603 – 1868) a na začiatku obdobia Meidži (1868 – 1912), teda v čase od jeho najväčšieho rozmachu až do postupnej stagnácie.

Za posledných niekoľko rokov Slovenská národná galéria participovala na dvoch projektoch mapovania japaník v európskych zbierkových inštitúciách. Výsledky prvého prieskumu boli zverejnené v publikácii A Report on Japanese Materials in Europe/A Summary of Japan-Related Materials Overseas, ktorú vydalo Edo-Tokyo Museum v roku 1997. Podobný projekt evidencie diel japonskej proveniencie v európskych umeleckých zbierkach zorganizoval v novembri 2003 Japonologický seminár Bonnskej univerzity, ktorého výsledky boli publikované pod názvom Japanese Collections in European Museums (ed. Josef Kreiner, Bonn 2005).

Slová darkyne Sandrie Hu o zbierke japonských farebných drevorezov: „Zbierka grafík patrila môjmu starému otcovi Hu Wai Kee. Narodil sa v Honolulu, neskôr emigroval do San Francisca, kde zomrel. Vytvoril veľkú umeleckú zbierku, do ktorej patrili aj japonské tlače. V Bratislave som pôsobila od roku 1986 dlhšie obdobie a za ten čas som tu našla mnoho priateľov. Rozhodnutie darovať grafické listy Slovenskej národnej galérii malo byť vyjadrením mojej vďaky za priateľstvá a priazeň, ktoré som v Bratislave našla. Ďalšie diela zo zbierky – maľby a akvarely – som venovala niekoľkým múzeám v Kalifornii.“

Slovenská národná galéria
Esterházyho palác, 3. posch., Kabinet papiera
Výstava potrvá od 8. septembra do 5. novembra 2006
Kurátor výstavy Martin ŠugárTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy