Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 25.5.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Keď učiteľ a lekár patrili k vyššej strednej vrstve

Blank

Výstava Doba noblesy 20. – 30. roky v Bratislaveje ukážkou životného štýlu vyššej strednej vrstvy obyvateľstva, ktorú tvorili rodiny napr. lekárov, advokátov, vyšších úradníkov či stredoškolských učiteľov. Približuje v širokom zábere dvoch desaťročí zariadenie a vybavenie bytu (predizba, „špajza“, kuchyňa, jedáleň, pracovňa, spálňa) . V prechodnom priestore chodby sa pokúša o atmosféru každodennosti v uliciach a na námestiach v centre mesta. Záverečný výstavný priestor je venovaný prezentácii trávenia voľného času v rodine a na verejnosti. Cieľom výstavy je prostredníctvom zbierkových predmetov, výtvarných diel a fotografií predstaviť obdobie, o ktorom sa zvykne hovoriť ako o dobe noblesy a elegancie.

Po vzniku Československej republiky nastali zmeny v štruktúry mestskej spoločnosti. Došlo k odchodu viacerých maďarských a nemeckých príslušníkov ekonomicky silnej vrstvy a začala sa formovať skupina domácej buržoázie a inteligencie. Táto aj napriek všeobecne silne zakorenenému konzervativizmu mala záujem o moderné výdobytky vedy a techniky, s čím súviselo aj formovanie jej umeleckého vkusu a názoru na životný štýl. Modernosť sa stala symbolom nielen vyššej, ale aj strednej vrstvy mestskej spoločnosti.
Nositeľmi pokrokových myšlienok modernizmu sa stali architekti, ktorých stavby začali meniť tvár Bratislavy. Vedľa verejných budov, víl a bytových domov sa začalo aj s výstavbou malobytových komplexov pre široké vrstvy obyvateľstva. Architekti v duchu funkcionalizmu vytvárali obytné priestory plné vzduchu a svetla s využitím technických vymožeností a rešpektujúcich zásady hygieny.
V 20. a 30. rokoch v zariadení interiéru existovali vedľa seba dva štýly – art deco, elegantný sloh hľadajúci inšpiráciu v štýloch 18. storočia a moderný smer funkcionalizmus, oslobodený od zdobnosti, priznávajúci konštrukciu a materiál. Návrhy praktických tvarov nábytku sa stali prototypom vhodným na sériovú výrobu využívajúcu okrem dreva aj sklo a oceľ.
Moderná doba skrátila ženám vlasy i sukne, spoločnosť začala chodiť na výlety, módni návrhári vedľa elegantných odevov do spoločnosti vytvárali aj oblečenie vhodné na trávenie voľného času spojeného so športom. V spoločnosti však stále ešte prežíval duch meštianstva a tradicionalizmu v ponímaní spoločenského postavenia a konvencií a tomu zodpovedal aj spôsob života a zariadenie domácnosti.

Exponáty pochádzajú zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, Galérie mesta Bratislavy a zo súkromného majetku.

Hlavné mesto SR Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy
Stará radnica, 22. apríl - 30. september 2007
Autorky výstavy: Mgr. Marta Janovíčková, PhDr. Elena KurincováTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy