Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 16.1.2007 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Kdeže slovenský Shakespeare, kdeže si?

Blank

Divadelný ústav Bratislava a Slovenské národné divadlo vyhlasujú siedmy ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom jazyku DRÁMA 2006. Súťaž je anonymná, text zaslaný do súťaže DRÁMA 2006 nemôže byť do vyhlásenia výsledkov nikde publikovaný, inscenovaný a ani inak prezentovaný.

Organizátori súťaže pripravujú v tomto roku niekoľko noviniek:

O podporu súťaže DRÁMA 2006 prejavilo záujem Ministerstvo kultúry SR, ktoré plánuje odmeniť víťaza súťaže Cenou Ministerstva kultúry SR, spojenou s finančnou odmenou 30 000 Sk. Pre finalistov súťaže sa pripravujú pracovné workshopy pod názvom New Writing, počas ktorých budú mať dramatici možnosť pracovať na svojich textoch pod vedením popredných slovenských a zahraničných lektorov. Finalisti súťaže budú môcť spolupracovať aj s režisérmi scénických čítaní svojich hier a pripraviť ich tak na scénické čítanie Trojboj.

Dramatické texty posielajte v troch exemplároch na adresu: Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, heslo „DRÁMA 2006“. Do obálky s textami vložte zalepenú obálku, obsahujúcu vaše základné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

Texty prijaté do súťaže sa nevracajú. Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne na záverečnom ceremoniáli divadelného festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA v máji 2007.

Uzávierka súťaže je 28. februára 2007.
Viac informácií o podmienkach súťaže nájdete na www.theatre.sk
Kontakt: Zuzana Kyseľová, kyselova@theatre.sk, 02/59 30 47 31Tlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy