Toto je archívna verzia magazínu T-Station, ktorého prevádzka bola ukončená 31.7.2008


:: Tlačový oznam | 3.11.2005 viac od autora zobraz všetky

  viac od autora »

Akvizície SNG 1989-2001

Blank

Výstava, premiérovaná v Bratislave v roku 2002, je pokračovaním cyklu, ktorý našej kultúrnej verejnosti predstavuje prírastky zbierkového fondu SNG. Po dielach gotického a barokového umenia, starej grafiky a kresby, ikonách, fotografiách, úžitkovom umení a umeleckom remesle približuje tentoraz artefakty zo zbierok sochárstva a maliarstva 2. polovice 20. storočia, ktoré boli zakúpené v období rokov 1989-2001. Hoci z finančných dôvodov nemohli byť akvizície realizované v pravidelných ročných intervaloch, jadrom expozície sú špičkové diela významných predstaviteľov nášho moderného a súčasného umenia. Okrem diel zakladateľských osobností slovenského maliarstva a sochárstva obdobia 60. rokov (A. Barčík, M. Čunderlík, R. Fila, A. Klimo, J. Koller, M. Paštéka, V. Popovič, M. Urbásek, R. Uher, J. Kostka, V. Kompánek, J. Jankovič, J. Kočiš, A. Rudavský, M. Dobeš, Š. Belohradský a i.) sa svojimi obrazmi a objektmi predstavujú autori nasledujúceho desaťročia ovplyvnení najmä konceptuálnym východiskom (J. Bartusz, M. Bartuszová, R. Sikora, J. Meliš, V. Havrilla, D. Fischer, K. Bočkayová, M. Bočkay a i.). K slovu sa dostali aj ukážky tzv. novej maľby (I. Csudai, L. Teren - na ilustračnej fotografii), rekonštrukcie niektorých environmentov (S. Filko, J. Želibská) a priestorové multimediálne inštalácie (D. Tóth, P. Rónai, P. Meluzin, R. Ondák a i.).

Zvolenský zámok, západné krídlo
3. november 2005 - december 2005

Kurátorky výstavy: Alexandra Homoľová, Zora RusinováTlačový oznam  viac od autora »
:: Súvisiace reklamné odkazy